Matematik

Skyltar och hjälpkort:

Stor / Liten

Tung / Lätt

Kort / Lång

Smal / Bred

Alla jämförelsebegrepp

De fyra räknesätten

Geometriska former

Mönster

Analog tid

Digital tid

Amerikansk A.M/P.M

© Copyright. All Rights Reserved.

E-post: info@frokenanna.com