Matematik

 

Skyltar och hjälpkort:

Stor / Liten:

Tung / Lätt:

Kort / Lång:

Smal / Bred:

Hög / Låg:

Alla jämförelsebegrepp:

Geometriska former:

De fyra räknesätten:

Analog tid:

Digital tid:

Amerikansk A.M/P.M:

Mönster:

Problemlösarhanden:

Subtraktionsglassen:

Subtraktionsugglorna:

© Copyright. All Rights Reserved.