Fröken Annas specialpedagogik

Här kan ni inspireras av extra anpassningar och mitt arbete med elever i behov av stöd och särskilt stöd. Denna del är under uppbyggnad och under hösten kommer ni få ta del av dokumentation kring kartläggningar, extra anpassningar och åtgärdsprogram och skolutveckling. Håll utkik på Instagram och Facebook för uppdateringar

Extra anpassningar:

Bildstöd idrott

Obs: individuella scheman finns för närvarande ej tillgängliga för nedladdning. Jag jobbar på en lösning för detta så bilder är tills vidare endast i inspirationssyfte

Veckoschema NPF-färger

Veckoschema pastell

Superhjälparnas hemsida (Länk)

E-post: info@frokenanna.com

© Copyright. All Rights Reserved.