Skyltar och hjälpkort:

Matematik

Stor / Liten

Tung / Lätt

Kort / Lång

Smal / Bred

Hög / Låg

Alla jämförelsebegrepp

Geometriska former

De fyra räknesätten

Mönster

Analog tid

Digital tid

Amerikansk A.M/P.M

Problemlösarhanden

Tvillingugglor

Gångertabellerna

Subtraktionsglassen

Subtraktionsugglorna

© Copyright. All Rights Reserved.

E-post: info@frokenanna.com