Fröken Annas specialpedagogik

Här kan ni inspireras av extra anpassningar och mitt arbete med elever i behov av stöd och särskilt stöd. Denna del är under uppbyggnad och under hösten kommer ni få ta del av dokumentation kring kartläggningar, extra anpassningar och åtgärdsprogram och skolutveckling. Håll utkik på Instagram och Facebook för uppdateringar

Extra anpassningar:

Stöd för planering och organisering:

Bildstöd idrott

Veckoschema mixfärg

Veckoschema pastell

Veckoschema pastell

Obs: individuella scheman finns för närvarande ej tillgängliga för nedladdning. Bilder endast för inspiration

Bilder: Superhjälparna (Länk)

Veckoschema NPF-färger

Bildstöd från bildstöd.se

Mina läxor

Nyhetpå väg...

stödmallar

Bänkhjälp

Bänkhjälp (Redigerbar)

Poster: 10 framgångsfaktorer(...)

Nyhetpå väg...

kartläggning

Så här känner jag ...

E-post: info@frokenanna.com

© Copyright. All Rights Reserved.